Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert WOCB

Het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert (WOCB) is de stichting achter het Huis van de Wijk Buitenveldert en als zodanig de subsidienemer. Het WOCB faciliteert welzijnsactiviteiten, exploiteert het café met keuken en verhuurt zalen. Gezamenlijk versterken deze de ontmoeting en samenwerking tussen verschillende mensen en organisaties. Het kantoor van het WOCB is gevestigd in het Huis van de Wijk Buitenveldert. Zo'n 100 vrijwilligers zijn bij ons actief. Zij zetten zich op allerlei manieren in voor de buurt. Ze worden daarbij ondersteund door de beroepskrachten, waaronder de programmacoördinator.
Statutaire zaken zoals onze doelstelling, missie, jaarverslag, jaarrekening en statuten treft u aan op de WOCB Statutenpagina.

Contact met het WOCB

E-mail: info@wocbuitenveldert.nl
Telefoon: Tel 020-644 99 36 »
Adres en route: zie de Contactpagina


dansen in het cafe

Stichting Vrienden van het het WOCB

De Stichting Vrienden van het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert is al vele jaren nauw verbonden met het WOCB.

Commissies

Binnen het WOCB zijn diverse commissies actief. Dit zijn: