Statutaire zaken Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert WOCB

Statuten

De Stichting Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert is op 28 augustus 1964 statutair opgericht.
De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op 25 januari 2013.
Het WOCB heeft een bestuur dat uit vrijwilligers bestaat.

De doelen van het WOCB zijn:

  • het verminderen of voorkomen van eenzaamheid;
  • het bevorderen van welzijn en gezondheid;
  • het vergroten en versterken van laagdrempelige, informele netwerken in de wijk;
  • het versterken van sociaal kapitaal;
  • het activeren van buurtbewoners om vrijwillig initiatieven voor de wijk te ontplooien;
  • het activeren van buurtbewoners om deel te nemen aan activiteiten.

Fiscaal-juridisch

Kamer van Koophandel te Amsterdam nr. 41203272
Fiscaal nummer: 2952087
Beloningsbeleid: CAO Welzijn De bestuursleden zijn onbezoldigd

Jaarrekening

Download de jaarrekening 2017 van het WOCB(PDF)