voor elkaar in amsterdam


Beste gebruikers, bewoners en huurders van het Huis van de Wijk Buitenveldert,

In de persconferentie van 14 december is besloten dat de strenge lock-down ingaat per 15 december en voortduurt tot 19 januari 2021.

Voor het Huis van de Wijk Buitenveldert (WOCB) betekent dit dat:

- de zaalverhuur en de activiteiten geen doorgang vinden met uitzondering van het sociaal werk, zoals onder andere dagbesteding, maaltijdondersteuning, crisisopvang, respijtzorg en zorggerelateerde activiteiten.

Deze activiteiten vallen onder cruciaal werk en kunnen doorgaan binnen de richtlijnen van het RIVM.

Wij begrijpen dat dit voor u een teleurstelling kan zijn. Dat is het ook voor ons, maar de maatregelen zijn nodig om het virus terug te dringen en de zorg toegankelijk te houden.
Wij begroeten u weer graag vanaf 19 januari 2021.

Hou de moed erin en denk om uzelf.

Ondanks de beperkende maatregelen, wensen wij u prettige dagen.

Bestuur, medewerkers en vrijwilligers van het Huis van de Wijk Buitenveldert.


Nieuwe activiteiten
Zaalverhuur
Wijkkrant
Overzicht activiteiten
Vrijwilligers
Cafe
Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert WOCB

voor elkaar in amsterdam